Our Services

roof

Specialistët kryesorë në riparimin e çative në Shqipëri. Ofrimi i zgjidhjeve cilësore dhe të qëndrueshme për çdo lloj problemi të çatisë.

roof

Ofrim zgjidhje të gjithanshme për çati përfshirë ndërrimin e tjugulave, shtimin e dritareve, dhe intervenime të tjera. Ekspertizë dhe cilësi të lartë.

roof

Projektojmë dhe ndërtojmë çati të veçanta kustom, duke iu përshtatur plotësisht nevojave dhe stilin tuaj unik. Ekspertizë dhe inovacion.

roof

Shtoni hapësira të mëdha dhe të hapura me Papafingo të mëdha. Ideal për familjet që kërkojnë me shume hapësirë e tyre jetësore.

roof

Përmirësoni jetën tuaj në ambiente të jashtme me zgjidhjet tona për çati të vogla, përfshirë verandat, mbulimet e ballkonit dhe lloje të tjera të çative për çdo hapësirë.